Kontakta oss

Vill du veta mera om oss, skicka  e-post eller ring.

Oy Rostrum Ab, Albertsgatan  5 B 27, FIN-00150 Helsingfors

eller

Café Blanka,  Mannerheimvägen 95, 00270 Helsingfors, Tel: 044 960 2016

FO-nummer: FI 2251292-0

Styrelse:                  Jan Kluever, Nika Junker

Jan Kluever         +358 (0)40 809 7251

Nika Junker        +358 (0)50 306 5620

epost:                      info@rostrum.fi