Att välja logo

Vi möts av tiotals logor varje dag. Vi skall med en blick få en uppfattning om vad ett företag, en förening, eller ett café vill ge för bild av sig. De rätta assosiationerna skall väckas.

När man bestämmer sig för en logo för sitt eget café, utan konsulter och andra proffs, skall man ha klart för sig att den skall passa med det övriga. Först skall man ha ett koncept, en idé om hur inredningen skall se ut, vilka produkter som skall säljas och vilken historia om sig själv man vill förmedla. Desstom skall logon vara tydlig, lätt att återge på olika ställen, och helst ganska unik.

Vi tror nu oss ha kommit så långt avi vågar publicera en logo.  Drottning Blanka gav sin krona åt havet i hänryckning över skärgårdens skönhet vid Gullkrona, och med några sträck antyds  skärgården på logon. Man kan se cirkeln antingen som en båtsventil – eller en kaffekopp uppifrån!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.